Aktuality

Vytisknout

Na malém hřišti v Rájci se buduje dlouho očekávané dětské hřiště. Prosíme o respektování zákazu vstupu, dokud bude hřiště označeno páskou. Důvodem je, aby betonové základy stačily řádně vytvrdnout. Uzávěra bude trvat nejméně 10 dní.

Dětské hřiště bylo vybudováno za podpoby Ministerstva pro místní rozvoj

logo mmr

Děkujeme

 

Dům seniorů

Základní podmínkou pro přijetí je cílová skupina věk nad 65 let, ale v případě nenaplnění domu seniorů z cílové skupiny je možné byt pronajmout i jiné mladší osobě. V tomto případě bude o žádosti rozhodovat zastupitelstvo obce. Prohlídka domu je možžná po dohodě s obecním úřadem. Žádost o přidělení bytu v Domě pro seniory je v příloze. Upozorňuji na dodání dokladů dle Žádosti, abychom mohli tuto předložit zastupitelstvu.