Úřední deska

Název Vyvěšeno 

Sejmutí

z úřední desky

Poznámka
Pozvánka na 3.zasedání OZ dne 5.4.2017 29.3.2017    
Nařízení státní veterinární správy 29.3.2017    
Schválený rozpočet na rok 2017 13.3.2017    
Rozpočtový výhled 2015 - 2019 2.12.2014    
Zápis č.2/2017 ze zasedání OZ dne 1.3.2017 13.3.2017    
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 8.3.2017   má být sejmuto 31.12.2023
Opatření kvůli výskytu ptačí chřipky: 1.3.2017  29.3.2017  
Pozvánka na zasedání OZ dne 1.3.2017 22.2.2017  29.3.2017  
Zápis č.1/2017 ze zasedání Obecního zastupitelstva Černava ze dne 1.2.2017 15.2.2017  13.3.2017  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva KK dne 23.2.2017 10.2.2017  1.3.2017  
Pozvánka na zasedání OZ dne 1.2.2017 25.1.2017  1.3.2017  
Zápis ze zasedání OZ ze dne 21.12.2016 2.1.2017  15.2.2017  
Pozvánka na zasedání OZ dne 21.12.2016 14.12.2016  2.1.2017  
Program ZKK dne 20.12.2016 12.12.2016  2.1.2017  
Změnová vyhláška 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Černava č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30.11.2016  2.1.2017  
Zápis ze zasedání OZ ze dne 9.11.2016 28.11.2016  2.1.2017  
Program Zastupitelstva KK konaného dne 22.11.2016 13.11.2016  2.1.2017  
Návrh rozpočtu na rok 2017 9.11.2016  21.12.2016  
Pozvánka na 8.zasedání OZ 2.11.2016  2.1.2017  
Nabídková povinnost - 652/6 v k.ú.Černava 2.11.2016  30.11.2016  
Zápis č.7 ze zasedání OZ dne 12.10.2016 20.10.2016  21.12.2016  
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 19.10.2016  8.3.2017 aktualizovaný seznam 8.3.17
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu + text 17.10.2016  18.1.2017  
Pozvánka na 7.zasedání OZ 5.10.2016  21.12.2016  
Zápis č.6 zasedání OZ Černava 22.9.2016  21.12.2016  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Civilní letectví 22.9.2016  7.10.2016  
                           - Pr 01 - Pohybové plochy  
                           - Pr 21 - ORN mapa  
                           - Pr 22 ORN KM  
                           - Pr 31 OP výšková mapa č.1  
                           - Pr 31 OP výšková mapa č.2  
                           - Pr 31 OP výšková mapa č.3  
                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c1  
                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c2  
                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c3  
                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c1  
                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c2  
                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c3  
                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c4  
                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c1  
                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c2  
                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c3  
                           - Příloha 1  
                           - Příloha 2  
                           - Příloha 3  
                          - 0-00573205  
Obecně závazná vyhláška 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   komunálních odpadů 16.9.2016  30.11.2016  
Obecně závazná vyhláška 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Černava 16.9.2016  30.11.2016  
Obecně závazná vyhláška 3/2016 o nočním klidu 16.9.2016  30.11.2016  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 14.9.2016  2.1.2017  
Pozvánka na zasedání OZ dne 14.9.2016 7.9.2016  22.9.2016  
Provozní doba na poště Černava. 6.9.2016  1.12.2016  
Program ZKK konaného dne 8.9.2016 1.9.2016  22.9.2016  
VOLBY - Doba a místo konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva Karlovarského kraje 10.8.2016  20.10.2016  
VOLBY - Stanovení minimálního počtu členů OVK 8.8.2016  20.10.2016  
Krajská dotace na hospodaření v lesích 8.8.2016    
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Civilní letectví 30.6.2016  1.9.2016  
                           - Pr 01 - Pohybové plochy  
                           -Pr 21 - ORN mapa  
                           - Pr 22 ORN KM  
                           - Pr 31 OP výšková mapa č.1  
                           - Pr 31 OP výšková mapa č.2  
                           - Pr 31 OP výšková mapa č.3  
                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c1  
                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c2  
                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c3  
                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c1  
                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c2  
                           - PPr_41_OP_Lasery_Mapa_c3  
                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c4  
                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c1  
                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c2  
                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c3  
                           - Příloha 1  
                           - Příloha 2  
                           - Příloha 3  
zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Černava ze dne 22.6.2016č.5/2016  29.6.2016  1.9.2016  
Pozvánka na 5. zasedání OZ 15.6.2016  29.6.2016  
Nabídka pozemků SPÚ + text 13.6.2016  1.9.2016  
Výběrové řízení na výměnu kotle a opravu topení v pohostinství v Rájci, č.p.38. 2.6.2016     1.9.2016     

Technická zpráva

 

Technická zpráva - schema zapojení

 

Výkaz výměr

 

Půdorys 1 NP

 

Půdorys 2 NP

 

Kotelna - pohled

 
Program Zastupitelstva KK na 9.6.2016 26.5.2016  1.9.2016  
Zápis č.4 ze zasedání OZ Černava 18.5.2016  29.6.2016  
Ministerstvo životního prostředí 13.5.2016 2.1.2017  
                                           - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší  
                                           - Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
                                           - Příloha č.1  
                                           - Příloha č.2  
                                           - Příloha č.3  
Pozvánka na 4.zasedání Zastupitelstva KK dne 23.5.2016 11.5.2016  1.9.2016  
Pozvánka na 4.zasedání OZ 4.5.2016  13.5.2016  
Finanční úřad - veřejná vyhláška + info k zaslání složenek + info k zpřístupnění 29.4.2016  1.9.2016  
Návrh závěrečného účtu za rok 2015 27.4.2016   13.5.2016              
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
Inventarizace 2015
FIN 2-12 2015
Rozvaha 2015
Výkaz zisků a ztrát 2015
Příloha účetní závěrky 2015

Přehled o peněžních tocích 2015

Zápis ze zasedání č.3 13.4.2016 13.5.2016  

Pozvánka na zasedání OZ č.3 

30.3.2016  13.5.2016  
Výběrové řízení na opravu cest 23.3.2016
1.9.2016      
 

128/2 a 121/2 k.ú. Rájec u Černavy – cca 66 m 

 

331/1 – k.ú. Rájec u Černavy - 45 m 

 

275/7 – k.ú. Černava - 93 m 

 

557 – k.ú. Rájec u Černavy - 79 m 

 

640/1 – k.ú.Černava - 131 m 

 
Program ZKK konaného dne 7.4.2016 23.3.2016 13.5.2016  
Nedostatečně určitě označené osoby v katastru- vyvěšeno do 30.12.2023. 16.3.2016 19.10.2016  
Zápis č.2 OZ Černava 9.3.2016 13.5.2016  
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje. 4.3.2016 1.9.2016  
Pozvánka na zasedání OZ Černava dne 2.3.2016 22.2.2016 23.3.2016  
Program zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje 17.2.2016 23.3.2016  
Zrušení záměru prodeje pozemků 15.2.2016 23.3.2016  
Záměr pronájmu pozemků  15.2.2016 23.3.2016  
č.1/2016 ze zasedání Obecního zastupitelstva Černava ze dne 3.2.2016 10.2.2016 23.3.2016  
Pozemky k pronájmu 3.2.2016    
Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO leták - oznámení SIPO 28.1.2016 11.2.2016  
Pozvánka na zasedání OZ dne 3.2.2016 27.1.2016 11.2.2016  
Program Zastupitelstva KK dne 21.1.2016 v 9:00 hodin 6.1.2016 23.3.2016  

Obec Černava

Adresa:

Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava

IČO: 00573205

Bankovní spojení
FIO banka   2600703737 / 2010
KB   16420-341/0100
ČNB   90-2213341/0710

Telefony, email

telefon: 353 92 52 53 
mobil úřad; 736 650 144
mobil starosta: 725 051 051
e-mail: cernava@volny.cz
  datová schránka 4jeauyt


Úředníhodiny:
Pondělí a středa:  8:00 - 17:00
přestávka:          12:30 - 13:00

Povinné informace

Úřední deska

Zvonička

a01

Černavan

cernavan

 Občastník vydávaný OÚ Černava