Kulturní akce


Rok 2018 - Kulturní akce
                      

Datum   Název akce
17.02.2018  17:00 Maškarní pro děti
01.04.2018  16:00 Velikonoční výstava
14.04.2018  14:00  Brigáda
30.04.2018  19:00 Pálení čarodějnic
12.05.2018  17:00 Otevření muzea
19.05.2018  08:00 Výlet do dolu Johannes č.1
26.05.2018  19:00 Kácení máje
02.06.2018  16:00 Dětský den
09.06.2018   08:00 Výlet do dolu Johannes č.2
09.06.2018  10:00 Bodyzorbing - pořádá Jana Bujárková
23.06.2018  10:00 Cyklovýlet a vítání slunovratu
25.08.2018  10:00 Fotbal o pohár starosty
22.09.2018  19:00 Vítání podzimu
06.10.2018  16:00 Drakiáda
24.10.2018  18:00 Soutěž dýní
09.11.2018  17:00 Lampionový průvod
01.12.2018  17:00 Mikuláš pro děti
02.12.2018  16:00 Adventní výstava a koncert
24.12.2018  22:00 Zpívání u zvonice
28.12.2018  10:00 Turnaj ve stolním tenise
28.12.2018  18:00 Sousedské posezení

  Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny z dotačních či sponzorských příspěvků. Tento plán může být průběžně aktualizován, změna plánu vyhrazena. Obecní úřad Černava Vás srdečně zve na výše jmenované akce!

Obec Černava

Adresa:

Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava

IČO: 00573205

Bankovní spojení
FIO banka   2600703737 / 2010
KB   16420-341/0100
ČNB   94-2213341/0710

Telefony, email

telefon: 353 92 52 53 
mobil úřad; 736 650 144
mobil starosta: 725 051 051
e-mail: cernava@volny.cz
  datová schránka 4jeauyt


Úředníhodiny:
Pondělí a středa:  8:00 - 17:00
přestávka:          12:30 - 13:00

Povinné informace

Úřední deska

Zvonička

a01

Černavan

cernavan

 Občastník vydávaný OÚ Černava

Živý kraj

logo
Logo KV2